"GRAAG GEDAAN" biedt een helpende hand aan mensen, die zelfstandig wonen, maar bepaalde zaken zelf niet meer kunnen doen.

En/of geen beroep (meer) kunnen doen op hun directe omgeving: zoals kinderen, familie, vrienden of buren.

Wij helpen u graag bij zaken zoals:

● Vervoer met begeleiding naar/van (en desgewenst bij) huisarts of specialist in het ziekenhuis

● Klusjes in en om de woning en tuin

● Boodschappen doen, samen met of voor u

● Kleine aanpassingen in de woning

● Helpen met het bijhouden van administratie, invullen formulieren

● Uitleg van het gebruik van computer / tablet en het oplossen van problemen

Maar ook in andere gevallen Zoals men bijvoorbeeld voor het verrichten van een klus niet over voldoende financiële middelen beschikt of niet in staat is als gevolg van ziekte, een beperking of welke kwetsbaarheid dan ook bepaalde zaken te verrichten.

Bescheiden bedrag als vergoeding kosten "Graag Gedaan" vraagt een bescheiden bedrag van € 2,50 per half uur. De vrijwilligers doen hun werk volledig belangeloos. De maximale tijdsduur van een "klus" hebben wij ingeschaald op ongeveer 2 uur. De "dienstdoende" vrijwilliger (hij/zij) bepaalt volkomen zelfstandig ter plaatse of en in welke mate deze tijdsduur eventueel overschreden zou kunnen worden. De vervoerskosten* bedragen € 0,35 per kilometer). De bedragen dienen als tegemoetkoming in de algemene kosten;. (*vervoer met begeleiding naar bijv. ziekenhuis en/of specialist: hiervoor gelden aparte tarieven. Info bij het aanvragen van uw vervoerswens)

Alle vrijwilligers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een badge met pasfoto om zich te kunnen legitimeren.